Autorijschool Hiemstra Hardenberg
Telefoon: 0523-260789
Autorijlessen
1 uur € 45,00
2 uur € 90,00

Interactieve theorie gratis

Rijlespakketten
Pakket 1: 26 uur inclusief praktijk en theorie examen € 1410,-
Pakket 2: 34 uur inclusief praktijk en theorie examen € 1765,-
Pakket 3: 40 uur inclusief praktijk en theorie examen € 2030,-

4 lessen in Hardenberg en de overige lessen in Hoogeveen.
Ben je minder lessen nodig, dan krijg je deze lessen terug betaald.

Examen
Theorie € 40,--
Praktijk € 245,--
Tussentijdse toets € 200,--

Ons rekeningnummer is NL41 RABO 0384 9381 91