Autorijschool Hiemstra Hardenberg
Telefoon: 0523-260789
Autorijlessen
1 uur € 39,00
2 uur € 78,00

Interactieve theorie gratis

Rijlespakketten
Pakket 1: 25 uur inclusief praktijk en theorie examen € 1230,-
Pakket 2: 34 uur inclusief praktijk en theorie examen € 1580,-
Pakket 3: 40 uur inclusief praktijk en theorie examen € 1800,-

4 lessen in Hardenberg en de overige lessen in Hoogeveen.
Ben je minder lessen nodig, dan krijg je deze lessen terug betaald.

Examen
Theorie € 40,--
Praktijk € 215,--
Tussentijdse toets € 130,--

Ons rekeningnummer is NL41 RABO 0384 9381 91